Cenník servisu

Servisné úkony sú účtované pri neodbornom zásahu užívateľa alebo pri nedostatku odbornej vedomosti nastaviť si správne sieťové rozhranie ako aj pri poškodení zariadení neodbornou manipuláciou!

Servisné zásahy sú spoplatňované podľa platného cenníka alebo odstraňované na základe opodstatnenej reklamácie.

Servis a administratívne služby Cena s DPH
Obnovenie nastavenia TCP/IP 30,00 €
Obnovenie nastavenia TCP/IP - u klienta 50,00 €
Domáci WiFi Router s nastavením a inštaláciou 49,90 €
Externé zariadenie - router Cena za výmenu poškodeného zariadenia vlastnou vinou 83,00 €
PCI 10/100M Ethernet karta Cena za výmenu poškodenej karty vlastnou vinou 8,00 €
Montáže nad rámec základných poplatkov Cena za hodinu , aj započatú - Nh 30,00 €
Doprava automobilom Cena za 1 km 1 €
Neoprávnená reklamácia 30,00 €
Poplatok za opätovné pripojenie do siete pri odpojení z dôvodu neplatenia poplatkov 30,00 €
Poplatok za vystavenie upomienky z dôvodu neplatenia poplatkov 30,00 €
Vygenerovanie nového hesla / zriadenie novej (e-mail,web,FTP,SMS...) 20,00 €

Cenník platný od 1.1.2021

© 2003 -2023  Alconet s.r.o.
websolutions: