Cenník - Tarifa

NOVINKA! Od 1.3.2023 budeme účtovať manipulačný poplatok 2€ za platbu na pobočke.

Program Zriaďovací poplatok s DPH Mesačný poplatok s DPH    
Bezdrôtové pripojenia 5G a bytovky bez rozvodov        
ACN basic 5G 10Mbps/10Mbps bez viazanosti 119 € 10 €    
ACN basic 5G 10Mbps/10Mbps pri viazanosti 1 rok 89 € 10 €    
ACN basic 5G 10Mbps/10Mbps pri viazanosti 2 roky 59 € 10 €    
ACN basic2 5G 20Mbps/20Mbps bez viazanosti 119 € 13,28 €    
ACN basic2 5G 20Mbps/20Mbps pri viazanosti 1 rok 89 € 13,28 €    
ACN basic2 5G 20Mbps/20Mbps pri viazanosti 2 roky 59 € 13,28 €    
ACN super 5G 40Mbps/40Mbps bez viazanosti 119 € 18,90 €    
ACN super 5G 40Mbps/40Mbps pri viazanosti 1 rok 89 € 18,90 €    
ACN super 5G 40Mbps/40Mbps pri viazanosti 2 roky 59 € 18,90 €    
Optické pripojenia RD GePON        
ACN Fiber 20Mbps/20Mbps* bez viazanosti 99 € * 10 €    
ACN Fiber 20Mbps/20Mbps* viazanosť 1 rok 59 € * 10 €    
ACN Fiber 20Mbps/20Mbps* viazanosť 2 roky 1 € * 10 €    
ACN Fiber2 40Mbps/40Mbps* bez viazanosti 99 € * 13,28 €    
ACN Fiber2 40Mbps/40Mbps* pri viazanosti 1 rok 59 € * 13,28 €    
ACN Fiber2 40Mbps/40Mbps* pri viazanosti 2 roky 1 € * 13,28 €    
ACN Fiber3 100Mbps/100Mbps* bez viazanosti 99 € * 18,90 €    
ACN Fiber3 100Mbps/100Mbps* pri viazanosti 1 rok 59 € * 18,90 €    
ACN Fiber3 100Mbps/100Mbps* pri viazanosti 2 roky 1 € * 18,90 €    
ACN Fiber4 300Mbps/300Mbps* bez viazanosti 99 € * 29,90 €    
ACN Fiber4 300Mbps/300Mbps* pri viazanosti 1 rok 59 € * 29,90 €    
ACN Fiber4 300Mbps/300Mbps* pri viazanosti 2 roky 1 € * 29,90 €    
Bytovky s rozvodmi        
ACN Fiber2 40Mbps/40Mbps* bez viazanosti 59 € * 10 €    
ACN Fiber3 100Mbps/100Mbps* bez viazanosti 59 € * 18,90 €    
Iné služby        
Manipulačný poplatok za platbu na pobočke 2 € -    
Statická verejná IP adresa 20 € 3,29 €    
Smerovanie portov na žiadosť 20 € -    
Iné programy na dopyt dohodou dohodou    
Zmena hesla e-mail/web/FTP/SMS na žiadosť 20 € -    
E-mail účet 20 € 1 €    

Zemné pripojenie do optickej siete + 100€

Cenník platný od 1.3.2021 pre nových zákazníkov alebo pre existujúcich s podpísaným dodatkom o viazanosti.

Udávané rýchlosti sú maximálne technologicky možné, nie sú garantované, podliehajú agregácii a bez pravidiel FUP

* zriadenie pripojenia je 1 € ale je nutné zakúpenie optického modemu u nás za 59 € Planet GEPON ONU do osobného vlastníctva

** optický modem je rozpočítaný do mesačného poplatku

*** je nutné zakúpenie domáceho eth alebo WiFi routra u nás za 39,90 € s nastavením alebo pri použití vlastného routra cena nastavenia je podľa servisného cenníka

+ v nájomných bytových domoch je účtovaný zriaďovací poplatok

 

© 2003 -2023  Alconet s.r.o.
websolutions: