Plánovaná údržba sieťových prvkov dodávatľa služieb.


Vážený zákazník!

Dovoľujeme si Vás informovať o neodkladnej práci, ktorá sa uskutoční dňa 16.01.2018 v čase od 01:00 hod. do 06:00 hod.. Pri tejto práci príde k prerušeniu prenajatých okruhov na čas približne 60 minút, čo sa prejaví nedostupnosťou poskytovaných dátových služieb. Za pochopenie Ďakujeme.


© 2003 -2021  Alconet s.r.o.
websolutions: