Internet Service Provider

ALCONET, s.r.o. je Internet Service Provider podľa všeobecného povolenia č. 1/2008 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ktoré vydal

 

Telekomunikačný Úrad Slovenskej Republiky
Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) a § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

 

© 2003 -2024  Alconet s.r.o.
websolutions: